Zaposlimo učitelja vožnje B kategorije !
Vsi zainteresirani pošljite vlogo na:
alenka.mazzoni@gmail.comPonovna pridobitev vozniškega dovoljenja

Oseba, ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja po zakonu, ki ureja prekrške, lahko pridobi novo vozniško dovoljenje po šestih mesecih od izvršitve odločbe, če ji je izrečeno prenehanje prej kot v dveh letih od ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja, pa po enem letu od izvršitve odločbe. Oseba, ki ji je bil izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja po kazenskem zakoniku, lahko pridobi novo vozniško dovoljenje po izvršitvi tega varnostnega ukrepa. Pogoj za pridobitev novega vozniškega dovoljenja je, da taka oseba opravi kontrolni zdravstveni pregled, se udeleži programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, določenega s tem zakonom in ponovno opravi vozniški izpit.

Če so bile tej osebi izrečene kazenske točke oziroma varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, se mora pred ponovnim opravljanjem vozniškega izpita udeležiti rehabilitacijskega programa, namesto programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo.

Vožnja pod vplivom alkohola

Takšna oseba se sme priglasiti k opravljanju vozniškega izpita, ko predloži zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu in dokazilo, da je opravila program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo oziroma rehabilitacijskega programa.

program

V avtošoli Mazzoni izvajamo naslednje osnovne programe izobraževanja: Ponosni smo na visok % uspešnosti naših kandidatov, kar nas uvršča v sam vrh avto šol v naši regiji.